1398/02/13 05:42 قبل از ظهر نظرات ()
عاشقانه
 گاهی وقتا بدون هیچ دلیلی می خندم
و انگار تمام شهر فهمیده اند
که تو بهم گفته ای:
دوستت دارم

و تو همان شقایق معروف شعر سهرابی…
تا تو هستی زندگی باید کرد...

دوست داشتن ایمان است، و ایمان یک روح مطلق است.
یک ابدیت بی مرز است، که از جنس این عالم نیست
****
اگر دستانم را بشکنند، با اشک چشمانم

اگر چشمانم را کور کنند، با نفسهایم

اگر نفسم را ببرند، با قلبم

و اگر قلبم را پاره پاره کنند، با خون جگرم خواهم نوشت:

دوستت دارم، دوستت دارم و دوستت دارم
****
زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را میداند
و باز هم دوستم دارد...